• Fill your life with peace, love and happiness.

  • lorem ipsum

    lorem ipsum dolor sit amet

ทุกศูนย์ทั่วโลกของบราห์มา กุมารี รวมทั้งศูนย์ในประเทศไทย นำเสนอความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิญญาณ เป็นการฝึกสมาธิแบบราชาโยคะ บนพื้นฐานของความรู้ที่สมบูรณ์เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคคลจากทุกพื้นฐานการศึกษา ศาสนาและความเชื่อ มีการจัดบรรยาย การสัมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทุกหลักสูตรเป็นไปเพื่อรับใช้ช่วยเหลือสังคมโดยไม่มีการหารายได้

ผู้คนนับล้านๆ คนได้รับประโยชน์จากความรู้นี้ ในแง่ของการพัฒนาบุคลิกภาพ ค้นพบความสงบในจิตใจ พลังสมาธิ และความเชื่อมั่นในตนเอง

 

ศูนย์การเรียนรู้ของบราห์มา กุมารี ทุกแห่งในประเทศไทย ทำงานร่วมกับองค์กรทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ในหลากหลายสาขาอาชีพ รวมถึงการเสวนาสหศรัทธา รายการสำหรับเยาวชน และกลุ่มสังคมสงเคราะห์ ต่างๆ นอกจากนั้นยังดำเนินการรณรงค์เพื่อสร้างสันติภาพจากฐานของความสงบภายในอย่าง แข็งขัน

 

เขตกรุงเทพและปริมณฑล

มูลนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะ 
เลขที่ 85/156-8 หมู่บ้านฟ้าหลวง ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
โทร 025738242, 5737544 โทรสาร 025737540

ราชา สมาธิ สมาคม
6/269 ซ.เสรีไทย 81/2 ถ.เสรีไทย เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

ศูนย์สุวรรณภูมิ
1442 ม.มณสินี ถ.ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

บ้านพินทุ (บราห์มา กุมารี สมาคม)
ศูนย์การเรียนรู้ของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลกในประเทศไทย

220 ม.ออคิดวิลล่า ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 10 (เลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์)
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 084 692 2005, 081 567 0784
, 092 435 2442

ศูนย์สุขุมวิท (For Hindi or English speaking)
51/7 Soi Prompak, Sukhumvit Road 49/6, Bangkok, 10110 
Mobile 081-978-1817

 ศูนย์สมุทรปราการ
เลขที่ 51/57 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด กม. 8 ตำบลบางแก้ว 
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
มือถือ 081-812-1075 , 081-929-0360

 

 

ต่างจังหวัด

ศูนย์นครปฐม
14/1 หมู่ 1 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร  083-2943655 (นวลฉวี) 086-448-1008(ประภา)

ศูนย์เชียงใหม่
218/6 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร.053-214-904 โทรสาร.053-219-294
มือถือ 081-881-3178, 081-960-2577

 

ศูนย์ปัตตานี
55 ถ.ฤาดี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Tel.081-543-7337, 086-491-5161 

Thought of the Day

Thought for today

เมื่อจิตใจของเรามีความสงบและมั่นคง หากว่ามีใครที่มาอยู่เบื้องหน้าเรา ในเวลาใดก็ตาม พวกเขาจะรู้สึกผ่อนคลาย เบาสบาย จากการได้รับกระแสแห่งความสงบจากเรา