• Fill your life with peace, love and happiness.

  • lorem ipsum

    lorem ipsum dolor sit amet

ทุกศูนย์ทั่วโลกของบราห์มา กุมารี รวมทั้งศูนย์ในประเทศไทย นำเสนอความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิญญาณ เป็นการฝึกสมาธิแบบราชาโยคะ บนพื้นฐานของความรู้ที่สมบูรณ์เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคคลจากทุกพื้นฐานการศึกษา ศาสนาและความเชื่อ มีการจัดบรรยาย การสัมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทุกหลักสูตรเป็นไปเพื่อรับใช้ช่วยเหลือสังคมโดยไม่มีการหารายได้

ผู้คนนับล้านๆ คนได้รับประโยชน์จากความรู้นี้ ในแง่ของการพัฒนาบุคลิกภาพ ค้นพบความสงบในจิตใจ พลังสมาธิ และความเชื่อมั่นในตนเอง

 

ศูนย์การเรียนรู้ของบราห์มา กุมารี ทุกแห่งในประเทศไทย ทำงานร่วมกับองค์กรทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ในหลากหลายสาขาอาชีพ รวมถึงการเสวนาสหศรัทธา รายการสำหรับเยาวชน และกลุ่มสังคมสงเคราะห์ ต่างๆ นอกจากนั้นยังดำเนินการรณรงค์เพื่อสร้างสันติภาพจากฐานของความสงบภายในอย่าง แข็งขัน

 

มูลนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะ 
100/6 หมู่ 1 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

โทร 086-448-6700, 097-238 3251

ราชา สมาธิ สมาคม
6/269 ซ.เสรีไทย 81/2 ถ.เสรีไทย เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

ศูนย์สุวรรณภูมิ
1442 ม.มณสินี ถ.ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

บ้านพินทุ (บราห์มา กุมารี สมาคม)
220 ม.ออคิดวิลล่า ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 10 
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 
084 777 8850, 081 567 0784

ศูนย์สุขุมวิท (For Hindi or English speaking)
51/7 Soi Prompak, Sukhumvit Road 49/6, Bangkok, 10110 
Mobile 081-978-1817

ศูนย์สมุทรปราการ
เลขที่ 51/57 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด กม. 8 ตำบลบางแก้ว 
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
มือถือ 081-812-1075 , 081-929-0360

ศูนย์นครปฐม
14/1 หมู่ 1 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร  083-2943655 (นวลฉวี) 086-448-1008(ประภา)

ศูนย์เชียงใหม่
218/6 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร.053-214-904 โทรสาร.053-219-294
มือถือ 081-881-3178, 081-960-2577

 ศูนย์ปัตตานี
55 ถ.ฤาดี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Tel.081-543-7337, 086-491-5161 

Thought of the Day

Thought for today

มองโลกในแง่ดี

หากเรามีความตั้งใจที่จะตอบรับต่อทุกสิ่งในทางที่เป็นบวก นั่นจะกลายเป็นโอกาสให้เราได้เพิ่มขีดความสามารถของเรา