บราห์มา กุมารี เป็นองค์กรที่เคลื่อนไหวทางจิตวิญญาณที่มีศูนย์การเรียนรู้อยู่ทั่วโลก เพื่อการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลและการสร้างโลกที่น่าอยู่

บราห์มา กุมารีก่อตั้งขึ้นในประเทศอินเดีย ในปีค.ศ.1937 ปัจจุบบันได้ขยายศูนย์การเรียนรู้ไปกว่า 110 ประเทศทั่วทุกทวีป และให้คุณประโยชน์อย่างกว้างขวางในหลายภาคส่วน ในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชนระดับนานาชาติ

อย่างไรก็ตาม ข้อผูกมัดที่แท้จริงของบราห์มา กุมารี คือ การช่วยเหลือให้แต่ละบุคคลเปลี่ยนแปลงมุมมองที่พวกเขามีต่อโลก เปลี่ยนจากมุมมองที่เป็นวัตถุนิยมเป็นมุมมองทางจิตวิญญาณ

บราห์มากุมารีสนับสนุนการพัฒนาสำนึกรู้ของความสงบร่วมกันที่ลึกล้ำ และ การพัฒนาเกียรติศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของแต่ละบุคคล

 

ศูนย์ประสานงาน

สำนักงานใหญ่ทางจิตวิญญาณของบราห์มากุมารี ตั้งอยู่บนภูเขาอาบู รัฐราชสถาน อินเดีย

ในระดับประเทศ โดยทั่วไปแล้วผู้คนในแต่ละพื้นที่จะเป็นหน่วยงานที่ประสานงานในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทางเดียวกับหลักการทางจิตวิญญาณของ บราห์มากุมารี และทำงานสอดคล้องกับกฎหมายของแต่ละประเทศ

กิจกรรมในระดับนานาชาตินั้นจะเป็นการประสานงานในระดับภูมิภาคจากสำนักงานที่ตั้งอยู่ในกกรุงลอนดอน มอสโคว์ ไนโรบี นิวยอร์ค และซิดนีย์

บทบาทของสตรีในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณ

 บราห์มา กุมารี เป็นองค์กรทางจิตวิญญาณที่นำโดยสตรี ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งโดยประชาบิดา บราห์มา บาบา ผู้ที่เลือกที่จะให้ผู้หญิงอยู่เบื้องหน้า นับแต่ช่วงเวลาเริ่มต้นของการก่อตั้ง และสิ่งนี้เองได้ทำให้บราห์มากุมารีแตกต่างบนเวทีขององค์กรทางจิตวิญญาณและศาสนาของโลก
นับเป็นเวลากว่า 80 ปีที่การบริหารงานขององค์กรนี้ได้แสดงถึงความกล้าหาญที่มั่นคง ความสามารถที่จะให้อภัย และ ข้อผูกมัดที่ลึกล้ำต่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน

แม้ว่าสตรีจะอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด กระนั้นสตรีในตำแหน่งเหล่านั้นก็ทำการตัดสินใจร่วมกันกับบุรุษเสมอ เป็นแบบอย่างการบริหารของความร่วมมือที่มีส่วนร่วมและเป็นเอกฉันท์ บนพื้นฐานของความเคารพ ความเสมอภาค และความถ่อมตน เหตุนี้เอง บราห์มากุมารีจึงกลายเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมขององค์กรที่มีอำนาจที่สอดคล้องกลมกลืนและประสบความสำเร็จ