บราห์มา กุมารี ได้รับเงินทุนในการดำเนินงานจากที่ไหน

 บราห์มา กุมารี ดำเนินงานด้วยทุนทรัพย์และความช่วยเหลือต่างๆจากผู้ที่ให้การช่วยเหลือโดยสมัครใจ ทั้งทางด้านการเงินและอื่นๆ จากผู้คนที่ได้รับประโยชน์โดยส่วนตัวผ่านหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆของที่นี่ นักเรียนของบราห์มา กุมารี ได้รับแรงบันดาลใจที่จะรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น และเลือกที่จะบริจาคเพื่อสนับสนุนงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอในวิธีที่พวกเขาสามารถทำได้ และไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกแต่อย่างใด

 เงินทุนจากผู้ที่บริจาคหรือตัวแทนองค์กรในระดับชาติหรือนานาชาตินั้นก็มีเข้ามาบ้างเช่นกันสำหรับโครงการริเริ่มเพื่อมวลมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เช่นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการด้านสุขภาพ และการศึกษา

 

เหตุใดทุกหลักสูตรและโปรแกรมที่บราห์มา กุมารี จัดจึงไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น งานของบราห์มา กุมารี นั้นอยู่บนฐานของหลักการว่า ความรู้ทางจิตวิญญาณนั้น คือสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน มันคือวัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้ง บราห์มาบาบา ที่มุ่งหมายที่จะให้โอกาสแก่ทุกคน ที่จะพัฒนาศักยภาพทางจิตวิญญาณของพวกเขาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด มีพื้นฐานชีวิตหรือสถานนะการณ์ทางการเงินเช่นใด หลักจริยธรรมนี้ถูกนำมาปฏิบัติโดยครูและนักเรียนบีเคทุกคน