ใครคือผู้บริหารใหญ่ของบราห์มา กุมารี

เมื่อผู้ก่อตั้งคือบราห์มาบาบา ได้เสียชีวิตลงในเดือนมกราคมปี 1969 ผู้นำของชุมชนได้สานต่อ ร่วมกับสมาชิกของกลุ่มที่ริเริ่มมาตั้งแต่แรก ซึ่งเป็นสตรีที่เป็นกลุ่มของหญิงสาวเหล่านั้น ในวันนี้ ผู้นำที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนใหญ่ อยู่ในวัย 80 กว่าและ 90 กว่า ท่านเหล่านี้ปรากฏตัวอยู่อย่างมีพลังอย่างยิ่ง และได้ใช้เวลาทั้งชีวิตจนเชี่ยวชาญ ในการบ่มเพาะ สร้างสม ในการนำความรู้ทางจิตวิญญาณไปใช้ Dadi Janki ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Administrative Head ของบราห์มา กุมารี ทั่วโลก Dadi Hirdaya Mohini ดำรงตำแหน่ง Additional Administrative Head และ Dadi Ratan Mohini ดำรงตำแหน่ง Joint Administrative Head

ท่านสุภาพสตรีเหล่านี้ ถูกเรียกด้วยความรักว่า ดาดี้ (พี่สาวทำหน้าที่ในงานรับใช้เพื่อเป็นเครื่องมือผู้อุทิศตนต่อพระเจ้า ได้รับการยกย่องว่าเป็นโยคีอาวุโส พวกท่านมีความรักอย่างยิ่งยวด และเคารพซึ่งกันและกัน และมีพันธะสัญญาที่มั่นคงในการทำงานรับใช้โลก.

 

บราห์มา กุมารี หมายความว่าอย่างไร

บราห์มา กุมารี  หมายถึงลูกสาวของบราห์มา สิ่งที่มีผลอย่างยิ่งต่อวิสัยทัศน์ของการสร้างโลกใหม่ คือการทำให้เห็นถึงความสำคัญและความยิ่งใหญ่ในบทบาทของสตรี ในฐานะครูทางจิตวิญญาณ บราห์มาบาบาได้มองเห็นล่วงหน้าอย่างถูกต้อง ว่าคุณค่าที่เป็นแก่นสาระบนพื้นฐานของคุณภาพในความเป็นหญิงโดยธรรมชาติ เช่นความอดทน อดกลั้น ความเสียสละ ความอ่อนโยน และความรัก จะกลายมาเป็นรากฐานที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในความก้าวหน้าของความเติบโตส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ของมนุษย์ และการพัฒนาชุมชนที่ใส่ใจและห่วงใยกัน และเพื่อรักษาไว้ซึ่งการให้ความสำคัญกับคุณสมบัติของภาวะผู้นำหลักที่สำคัญยิ่งนี้ ท่านจึงตั้งชื่อองค์กรนี้ว่า บราห์มา กุมารี  มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบราห์มา กุมารี  คลิกที่นี่