เราคือใครและเราทำอะไร

บราห์มา กุมารี คืออะไร?

บราห์มา กุมารี  ก่อตั้งขึ้นในประเทศอินเดียในช่วงทศวรรษ 1930 โดยบราห์มาบาบา และในขณะนี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ภูเขาอาบู ราชสถาน ประเทศอินเดีย บราห์มา กุมารี เริ่มงานรับใช้นอกประเทศอินเดียตั้งแต่ปี 1971 และขณะนี้ ประกอบด้วยเครือข่ายของศูนย์ทั่วโลกในกว่า 110 ประเทศและเขตพื้นที่ต่างๆ มีนักเรียนประมาณ 1,000,000 คนทั่วโลก ที่นี่ให้การศึกษาทางจิตวิญญาณ และการฝึกปฏิบัติ สำหรับผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม ให้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ให้เป็นไปตามธรรมชาติที่สูงส่งดีงาม และเป็นไปเพื่อให้คุณประโยชน์เพื่อโลกที่น่าอยู่ขึ้น

 

อะไรคือเป้าหมายหรือแรงจูงใจของบราห์มา กุมารี

  • เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งของจุดยืน และจุดมุ่งหมาย ในชีวิตของแต่ละคน ในบริบทชีวิตที่กว้างขึ้น
  • เพื่อตอกย้ำตัวตนที่แท้จริงทางจิตวิญญาณ ความงดงามดั้งเดิมแท้ ความภาคภูมิและคุณค่าของการเป็นมนุษย์
  • เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของจิตสำนึก ทัศนคติ การมองโลก และพฤติกรรม ในครอบครัวแห่งมนุษยชาติ
  • เพื่อช่วยให้ผู้คนกลับมาค้นพบความสัมพันธ์อันเป็นส่วนตัว ที่รอการค้นพบและพัฒนา กับแหล่งกำเนิดของความดีงามทั้งปวง
  • เพื่อบ่มเพาะจิตวิญญาณของความเป็นพี่น้องกันแห่งมวลมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด หรือเป็นเพศใด ก็สามารถ ดึงเอาความแข็งแกร่งที่ลึกซึ้งจากภายในออกมาได้ จากความสัมพันธ์กับพ่อแม่ผู้เป็นนิรันดร์พระเจ้า
  • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของความไม่ก้าวร้าวรุนแรง

 

บราห์มา กุมารี บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้อย่างไร?

โดยผ่านเครือข่ายของศูนย์ในนานาประเทศทั่วโลก บราห์มา กุมารี นำเสนอหลักสูตรของการทำสมาธิแบบราชาโยคะ และ มีเลกเชอร์ เวิร์คช็อป หลักสูตรสั้นๆ และโปรแกรมต่างๆในด้านการพัฒนาตนเอง มีโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆมากมายที่รับใช้ชุมชนตามความต้องการต่างๆหลากหลายรูปแบบในพื้นที่

 

ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ บราห์มา กุมารีทำงานร่วมกับภาคีในโครงการที่หลากหลาย และให้โอกาสกับผู้คนเพื่อให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทางสังคม และการแก้ปัญหาต่างๆของมนุษยชาติ