เราเสนอโครงสร้างสำหรับประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิต โดยการสำรวจและค้นหาคำตอบของคำถามพื้นฐานที่สุดที่ว่า “ฉันคือใคร?” เราพัฒนาสำนึกของการเป็นนายเหนือตนเองที่ทำให้เรารับผิดชอบต่อชีวิตของเรา เกมของการกล่าวโทษจบสิ้น สำนึกรู้ทางจิตวิญญาณที่ลึกล้าจะค่อยๆทลายกรงขังของภาพลวงตา เราจะกู้คืนความรับผิดชอบต่อการสร้างชีวิตของเราเองอีกครั้ง ปัจจุบันจึงกลายเป็นของขวัญที่แท้จริง

เราทำสิ่งนี้ด้วยการมีทักษะในการศึกษาเล่าเรียนในสี่ด้านต่อไปนี้

 

การศึกษาความรู้ทางจิตวิญญาณ

  • สัจจะที่เป็นสากล เกี่ยวกับธรรมชาติของดวงวิญญาณ พระเจ้า และผลกระทบของความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างทั้งสอง สร้างบริบทสำหรับความพยายามทางจิตวิญญาณของเรา ความเข้าใจนี้ช่วยให้เราควบคุมการไหลเลื่อนของประสบการณ์ที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งเราเรียกว่าชีวิต

 

 

 

 

 

 

 

การฝึกฝนสมาธิของราชาโยคะ

  • กระบวนที่เป็นขั้นเป็นตอนที่ช่วยให้เราจดจ่อกับศักยภาพและพละกำลังที่ลึกล้ำภายในของเรา ซึ่งเริ่มต้นที่จะงอกงาม และขยายตัว ด้วยการคิดให้น้อยลงและทรงพลังมากขึ้น เราก็จะเริ่มรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของเราเอง
  • ในการฝึกสมาธิรูปแบบนี้ เราจะเห็นว่าความเงียบสงบนั้นเป็นช่องทางที่แท้จริงที่จะไปสู่ความพอใจได้อย่างไร ความเงียบสงบนำเราไปสู่โลกของความนิ่ง ราวกับกดปุ่มหยุดชั่วคราวบนแผ่นฟิล์มของชีวิตของเรา
  •  สมาธิช่วยให้เราเป็นนายของเวลา ยิ่งเราให้เวลากับความเงียบสงบมากแค่ไหน ความเงียบสงบก็จะให้เวลากับเรามากตามนั้น

 

 

 

 

 

การมีสำนึกของคุณธรรม

  • ด้วยสิ่งนี้เราเรียนรู้ว่าความเป็นจิตวิญญาณที่จริงแท้คือการมีความสามารถที่จะใช้คุณธรรมได้แม้ในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก ด้วยการทำเช่นนี้จะส่งเสริมความเคารพตนเองของเรา
  •   เราเรียนรู้ที่จะควบคุมและเข้าใจพลังงานของความรัก -ซึ่งอยู่ในการ ให้ไม่ใช่การรับ
  • โดยธรรมชาติแล้ว เรามักจดจ่อกับคุณธรรมของเราเอง และของผู้อื่น มากกว่าข้อบกพร่อง ความสัมพันธ์จึงจะได้รับการเยียวยา

 

 

 

 

การรับใช้ผู้อื่นทางจิตวิญญาณ

  • เมื่อเราเข้าใจสัจจะทางจิตวิญญาณ ด้วยการฝึกฝนสมาธิแบบราชาโยคะ และสร้างสมคุณธรรมในชีวิต  ความปรารถนาที่จะรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นก็จะเกิดตามมาอย่างเป็นธรรมชาติ การรับใช้ช่วยเหลือคือการงานสูงสุด ดังนั้นจึงเติมเต็มเราด้วยสำนึกใหม่ของการมีเป้าหมาย
  •  งานรับใช้ทางจิตต่อผู้อื่นคือการช่วยพวกเขาให้ยืนอยู่บนขาของตนเอง และตัดสินใจด้วยตนเอง เป็นการให้พลังแก่ผู้อื่นเพื่อที่พวกเขาเองจะได้เห็นว่าความรัก ความสงบ และความสุข นั้นเป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงของพวกเขา ในการสร้างโลกทั้งภายในและภายนอกของพวกเขา