จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ  /  บราห์มา บาบา: ผู้ก่อตั้ง  / ผู้นำท่านปัจจุบัน

 


 

 สำนักงานใหญ่ของโลก

ในปี ค.ศ. 1950 สถาบันได้ย้ายจากการาจีมายังภูเขาอาบู ซึ่งเป็นสถานที่ที่สงบ เป็นที่เลื่องลือในเรื่องของมรดกโบราณ และนับเป็นจุดหมายที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ผู้คนมากมายมาแสวงหาการรื้อฟื้น และการเพิ่มพละกำลังทางจิตวิญญาณ สถานที่ซึ่งตั้งอยู่สูงบนเทือกเขาอาราวลี ในรัฐราชสถาน นับเป็นสถานที่ในอุดมคติสำหรับการสะท้อนความคิด และหลังจากเช่าใช้อาคารเป็นเวลาสองถึงสามปี สถาบันก็ได้ย้ายมาตั้ง ณ บริเวณซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "มธุบัน: Madhuban" ซึ่งแปลว่า "ป่าน้ำผึ้ง"