ท่านคือใคร

 บราห์มา บาบา ถือกำเนิดในครอบครัวเล็กๆ ในปี ค.ศ. 1880 ในนาม เล็คราช ครีพิลานี (Lekhraj Kripalani) ท่านเป็นบุตรชายของครูใหญ่ของโรงเรียนในหมู่บ้าน ได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตมาตามระเบียบวินัยของประเพณีฮินดู หลังจากทำงานมาหลายด้าน ท่านได้เข้าสู่ธุรกิจอัญมณีและสร้างฐานะอันมั่งคั่งด้วยการเป็นพ่อค้าเพชร ท่านเป็นบิดาของบุตรธิดารวม 5 คน และเป็นผู้นำในชุมชนบ้านเกิดของท่าน เป็นที่รู้จักว่าเป็นผู้ที่ใจบุญสุนทาน

ในปีค.ศ. 1936 ในขณะที่เพื่อนอายุรุ่นราวคราวเดียวกับท่านส่วนใหญ่วางแผนการปลดเกษียน ท่านได้ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่ตื่นตัวและน่าทึ่งมากที่สุดในชีวิต หลังจากที่ท่านมีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณและได้นิมิตที่ลึกล้ำอย่างต่อเนื่อง ท่านรู้สึกถึงแรงดึงอย่างมากให้เลิกทำธุรกิจ และอุทิศเวลา พลังงานและความมั่งคั่งของท่านไปสู่การวางรากฐานของสิ่งที่ในเวลาต่อมากลายเป็น บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก

 

ในระหว่างปี คศ. 1937 และ 1938, ท่านได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานจากสตรีเยาว์วัย 8 คน และอุทิศทรัพย์สมบัติทั้งหมดของท่าน แก่กองทุนที่บริหารโดยคณะกรรมการชุดนี้ และมอบหมายให้คณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้จัดการกองทุน

 

 

หลังจากได้ให้การนำในการก่อตั้งศูนย์ของบราห์มา กุมารี มากมายทั่วทั้งประเทศอินเดีย ท่านจากร่างไปในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1969  หอคอยแห่งความสงบในบริเวณมธุบัน เป็นอนุสรณ์รำลึกถึงจิตวิญญาณที่ไม่อาจเอาชนะได้ของมนุษย์ธรรมดาผู้นี้ ผู้ที่ได้รับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่จากการขึ้นไปสู่ความท้าทายของสัจจะที่ลึกล้ำในชีวิต

 

 

 

มรดกของบราห์มา บาบา

หลายต่อหลายปีได้ผ่านไป นับตั้งแต่ บราห์มา บาบาได้รับนิมิตอย่างต่อเนื่อง ในปีค.ศ.1936 การปฏิรูปวิถีชีวิตที่ท่านเริ่มไว้ได้ให้แรงบันดาลใจผู้คนเป็นล้านในการเพิ่มพลังตนเองและสร้างความหวังเพื่ออนาคต  ทักษะการดำเนินชีวิตที่ บราห์มา บาบา สอนได้ยืนหยัดผ่านข้อสอบของกาลเวลา บรรดาสตรีเยาว์วัยที่ท่านมอบหมายให้เป็นผู้นำนั้น ปัจจุบันอยู่ในวัย 80 และ 90 ปี ได้กลายมาเป็นดวงประทีปแห่งความรัก ความสงบ และปัญญา ในโลกที่ประสบกับปัญหานานัปการ